křesťanství
13. 3. 2011 16:47
Rubrika: křesťanství

Iz 5, 1-7 Gal. 5, 13-25 Jan 15, 1-8 Kapitola 5 z knihy proroka Izajáše je vlastně žalozpěv. Je to smutná píseň o muži, který zkypřil půdu, zasadil vinnou révu , okopával, kypřil, zaléval – ale vinice vydala jen pár odporných pláňat… Je to píseň o…


26. 2. 2011 17:31
Rubrika: křesťanství

Adoniáš si přeje stát se králem. Je nejstarším synem Davidovým, je tedy přesvědčen, že na trůn má nárok. Joáb si přeje oslabit vliv Batšeby, tudíž Adoniáše podporuje. Batšeba si ovšem přeje, aby následníkem byl její syn Šalamoun. Ostatně – přesně to…


18. 2. 2011 16:09
Rubrika: křesťanství

Když jsme ještě byli dětmi, svět se nám zdál jednoduchý. Z úhlu našeho pohledu byli lidé hodní, anebo zlí, chytří a nebo hloupí, bohatí, nebo chudí. Tak, jako je tomu v pohádkách. Žádné šedivé tóny. Černá a nebo bílá. Už dávno nejsme malí. Už dávno…


27. 11. 2010 18:50
Rubrika: křesťanství

Mladý chlapec – skoro ještě dítě- a proti němu obr. Písmo říká, že Golijáš byl vysoký přes tři metry. Saul, který doposud odvážně bojoval proti Pelištejcům, má náhle strach. Jeho vojsko je skeptické, bez naděje a bez víry. Je to Boží lid ale s Bohem…


5. 11. 2010 17:09
Rubrika: křesťanství

Knihy Samuelovy zahrnují období přibližně 100 let, od r. 1070 do r. 970 př. Kr. Jedná se o přelom dvou historických epoch - doby soudců a doby izraelských králů. Samuel však není jejich autorem, nýbrž hlavní postavou prvních kapitol. Jeho matka…


9. 10. 2010 8:40
Rubrika: křesťanství

V časech, kdy v Izraeli soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy z judského Betléma odešel Elímelek do míst, kde bude schopen svou rodinu uživit - do země Moábské, podobně, jako se Jákobova rodina v dobách sucha uchýlila do Egypta. Elímelek se…


1. 9. 2010 8:38
Rubrika: křesťanství

Příběh o Samsonovi je dostatečně známý jako jeden z pokladů světové literární kultury. Izrael si své soudce ale nepřipomíná v sentimentálně optimistickém vylepšení, a neskrývá jejich chyby a nedokonalosti. Samson je od počátku tvrdý chlap, který se…


31. 8. 2010 11:46
Rubrika: křesťanství

Kniha Soudců pojednává o období mezi exodem a prvními králi. Tuto krátkou éru zaplnila jména dvanácti postav, jakýchsi správců Izraele,které Starý zákon nazývá Soudci. Zatímco kniha Jozue popisuje události tak, jako-by při obsazení země byl…


21. 6. 2010 20:07
Rubrika: křesťanství

Je doba slavnosti stánků. Radostná slavnost na závěr sklizně ovoce. Ježíš už od úsvitu učí v chrámě. Všechna místa jsou obsazená a přicházejí další lidé, potichu, aby nerušili. Aby jim neuniklo ani slůvko toho zvláštního muže, který hovoří klidným,…


6. 6. 2010 22:40
Rubrika: křesťanství

Po čtyřicetiletém putování stojí Izraelci v zaslíbené zemi. Narodili se na poušti. Egypt znají jen z vyprávění svých předků, kteří všichni zemřeli během dlouhého putování. Všichni až na dva, Jozua a Káleba. Před novým pokolením teď stojí nové úkoly,…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio