křesťanství
28. 5. 2010 9:49
Rubrika: křesťanství

Když v sedmém století před Kristem Asyřané odvlekli do zajetí většinu obyvatel Samaří, dosadili na obsazené území jiné, cizí národy. Zbytky obyvatelstva splynuly s nově příchozími, a původní židovská víra Samařanů utrpěla vážné šrámy - to, v co…


24. 5. 2010 20:37
Rubrika: tož tak......

//www.youtube.com/watch?v=o--aIAkcjLs


23. 5. 2010 21:09
Rubrika: křesťanství

Evangelijní příběh popisuje podivnou událost. Ježíš a po něm i Petr, kráčí po vodní hladině. Jak je to možné? Jak tomu máme rozumět? Existuje hned několik verzí výkladu - od prostého konstatování, že se tu jednalo o zázrak, přes poněkud křečovité…


28. 4. 2010 23:08
Rubrika: křesťanství

Přestěhování Jákoba do Egypta uzavírá příběhy o praotcích Izraele. Podle Bible žil Jákob v Nilské deltě ještě 17 let. Viděl, jak jeho lidu přibývalo, viděl jak vyrůstají jeho vnuci Efrajím a Manases. A před svou smrtí vyslovil přání, aby jeho…


31. 3. 2010 19:16
Rubrika: křesťanství

Pašijový příběh, který si křesťané na celém světě každoročně připomínají je starý více než 2000 let. A přece – byť už známe každé slovo, stále k nám promlouvá. Oslovuje nás pokaždé stejně - a přesto jinak – v závislosti na naší momentální osobní…


5. 3. 2010 15:22
Rubrika: křesťanství

Josef byl otcův oblíbenec – ale nikoli pro svou výjimečnost, nebo kvality. Jeho jedinou „zásluhou“ byl pouhý fakt, že byl - spolu s Benjamínem, synem milované Ráchel. Josef radil a poučoval. Vykládal své sny, ve kterých se mu všichni klaní. Chlubil…


20. 2. 2010 16:51
Rubrika: křesťanství

Popeleční středou, která letos vyšla na 17. únor jsme vstoupili do čtyřicetidenního postního období. V tento den bývá křesťanům udělován popelec (popelem nakreslený kříž na čelo) Jeho přijetím člověk vyznává před Bohem svůj hřích, prosí o odpuštění…


14. 11. 2009 19:17
Rubrika: křesťanství

Luk. 4, 16-30 Nikdo není doma prorokem....říká staré přísloví. Ježíšův neúspěch v Nazaretě, tak, jak jej zaznamenali synoptici, toto rčení potvrzuje. Zatím co u Marka je tato událost zařazena až ke konci Ježíšova působení, u Lukáše stojí na počátku.…


8. 8. 2009 18:32
Rubrika: křesťanství

Apoštolé nebyli vzdělaní lidé. Byli to povětšinou rybáři a řemeslníci. Doslova je o nich napsáno, že „jsou to lidé neučení a prostí“ (Sk 4,13). A právě jim Ježíš řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. (Mk 16, 15). Jděte a…


3. 8. 2009 13:55
Rubrika: křesťanství

Nebeské ptactvo neseje, nežne a Bůh je živí. Polní lilie nepracují a nepředou a Bůh je obléká. To by se leckomu líbilo - nepracovat, a přitom mít všechno, co potřebuje. Ale ten, kdo slova evangelia chápe takto zjednodušeně, se hluboce mýlí. Ježíš…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio