křesťanství
29. 6. 2009 23:35
Rubrika: křesťanství

Nedávno jsem slyšela ve vlaku, jak se malá holčička ptala maminky – Mami, co to je zázrak? Mladá maminka byla evidentně v rozpacích a odpověděla v tom smyslu, že zázrak je vlastně kouzlo, jako v pohádce, ale pohádky nejsou skutečné a kouzelníci a…


23. 6. 2009 15:38
Rubrika: křesťanství

1. Samuelova 1, 1-19 Podle obvyklých lidských měřítek se Chaně nevede špatně. Je milována a je také hmotně zajištěna. Ale vědomí neplodnosti ji velmi trápí. Každá izraelská žena v sobě nese, jako součást své víry, touhu po dítěti. Mužský potomek je…


5. 6. 2009 10:58
Rubrika: křesťanství

Význam slova Duch - hebrejsky růach a v řečtině pneuma - znamenal původně pohyb vzduchu - dech, nebo také vítr. Dech je odedávna vnímán, jako princip života. Kdo nedýchá, nežije. Pavel v listu Římanům píše: Duch svatý, Duch lásky Otce i Syna, je…


25. 4. 2009 13:33
Rubrika: křesťanství

Náš život je jako cesta. Cesta víry, po níž ale nejdeme osamocení. Všichni máme s Bohem nějakou zkušenost a nějaký ten kus cesty už jsme ušli. Někdy klopýtáme, někdy tápeme a bloudíme. Někdy je třeba se zastavit, a ptát se: Jdu správně? Jsem tady na…


13. 4. 2009 20:21
Rubrika: křesťanství

Při návštěvě Řecka nás možná překvapí, jak často zaslechneme slovo eucharistó. Je tu snad nějaká souvislost s Večeří Páně? Ano i ne. Eucharistó je řeckým ekvivalentem našeho „děkuji“- a každá Bohoslužba je především díkůvzdáním. Již ve SZ době Židé…


23. 3. 2009 18:52
Rubrika: křesťanství

Tento příběh se začal odvíjet před téměř čtyřmi tisíci lety. Abraham (ještě jako Abram) opustil se svým otcem Terachem rodné město Ur. Putovali do Cháran, města na území dnešního jižního Turecka. Po smrti otce se Abram znovu vypravil na cestu. Na…


14. 3. 2009 9:33
Rubrika: křesťanství

Ve SZ můžeme na některých místech nalézt opakování toho, co už bylo řečeno na jiném místě - a nepatrně jinak... Je to proto, že ti, kteří sestavovali kánon si počínali opravdu velmi odpovědně a v případě nejistoty raději zahrnuli obě verze. Proto…


2. 3. 2009 20:12
Rubrika: křesťanství

Vydáváme se na čtyřicetidenní pouť postním obdobím, které je přípravou na Velikonoce. 40 je číslo, s kterým se v Bibli setkáváme opakovaně.40 dní pobýval Ježíš na poušti, aby se připravil na své poslání. 40 dní byl Mojžíš na Sínaji a 40 let…


6. 1. 2009 20:05
Rubrika: křesťanství

Zjevení sv. Jana. Tato apokalyptická kniha byla napsána někdy roku 95. Byla to temná doba, doba vlády jednoho z nekrutějších římských vládců - císaře Domiciána, který sám sebe považoval za boha. Ten, kdo se odvážil vzepřít se císařskému kultu a…


11. 12. 2008 23:00
Rubrika: křesťanství

Když očekáváme návštěvu, obvykle se připravujeme tím pečlivěji, čím vzácnější je nám host, který nás má navštívit. Chystáme pohoštění, uklízíme byt, aby ani smítko prachu nikde nezůstalo. Je zvykem, a hospodyňky o tom ví své - že právě advent je…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio