křesťanství
9. 4. 2013 19:22
Rubrika: křesťanství

Modlitba (z praslovanského mold- snažně prosit, vzývat boha) má ústřední úlohu v mnoha náboženstvích. V řeckém a římském náboženství byla modlitba neměnným rituálem. Např. Římané užívali etruské modlitby ještě dlouho poté co se etruština stala…


26. 3. 2013 18:48
Rubrika: křesťanství

K Velkému pátku se váže množství lidových zvyků a pověr. Věřilo se, že Velký pátek je dnem nadpřirozených sil dobrých i zlých: Podle pověstí prý v tento den vyrůstá ve skalách zářící kapradí, které označuje místo, kde se otevřela skála aby vydala…


20. 5. 2012 13:56
Rubrika: tož tak......

//www.youtube.com/watch?v=diXR1sOXOfI&feature=related


5. 5. 2012 21:30
Rubrika: tož tak......

//www.youtube.com/watch?v=5wYrNsRxB3s


12. 1. 2012 11:59
Rubrika: křesťanství

V poslední úvaze nad textem Starého Zákona otvíráme stále aktuální otázku: Je Bůh důsledně jednajícím soudcem a nebo není? Pokud jde o lidské utrpení, v tom má Bible jasno - utrpení je důsledkem prvotního hříchu, jímž se člověk od Boha odvrátil. I…


5. 11. 2011 19:30
Rubrika: křesťanství

Kniha Ester je jednou ze starozákonních knih. Židé ji řadí mezi Spisy, konkrétně mezi sváteční svitky (megilot) zatímco křesťané mezi knihy dějepisné. Existuje v několika textových verzích, z nichž jsou nejvýznamnější tři: původní hebrejský text,…


4. 10. 2011 9:47
Rubrika: křesťanství

Kniha Daniel pravděpodobně nevznikla v době, o které hovoří, tedy za časů babylónského krále Nabuchodonosora II. (605 - 562 př. Kr.)Většina badatelů se přiklání k názoru, že byla napsána až o půl století později, za vlády syrského krále Antiocha IV.…


5. 9. 2011 14:28
Rubrika: křesťanství

Dnes budeme svědky tragického osudu obou částí kdysi jednotné Davidovy říše. Vrátíme se do r. 722 kdy Asyřané dobyli Samaří a poté do léta r. 586 kdy Babyloňané zbořili jeruzalémské hradby i Šalamounův chrám. Obdobím o kterém bude dnes řeč se…


6. 5. 2011 19:22
Rubrika: křesťanství

Většina současníků zná Eljáše ani ne tak z Písma, jako spíš z někdejšího bestseleru Ericha van Daninkena – Vzpomínky na budoucnost. Když se řekne Elijáš, tak vědí, že to byl ten, kdo byl kdysi dávno odnesen v ohnivém voze. Což by prý mohla být…


5. 4. 2011 13:35
Rubrika: křesťanství

Šalomoun chtěl kráčet v Davidových stopách, chtěl postavit Chrám svému Bohu a chtěl být dobrým panovníkem svému lidu. Proto si také od Hospodina vyprosil dar moudrosti: "Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem…


« novější 1 2 3 4 6 7 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio